Startup biznese

Gara e biznes-planeve është projekt që i inkurajon të gjithë ndërmarrësit e rinj që kanë biznes plane apo ide biznesore për inkuadrim në fushën e biznesit, por që nuk kanë mbështetje financiare. Organizohet një garë, ku ndërmarrësit e rinj mund konkurrojnë me bizneset planet apo idetë e tyre për përfitimin të përkrahjes për startim të biznesit.