Ditët e Biznesit të Vogël - Konferenca informuese me biznese

Ditët e Biznesit të Vogël është një fushatë që ka të bëjë me ngritjen dhe vetëdijesimin e qytetarëve për rolin që kanë NVM-të për zhvillimin e qëndrueshëm të NVM-ve si dhe nxitjen e dialogut publiko-privat në mënyrë që bazuar nga problemet e paraqitura nga dialogu publiko privat, të nxjerrën sfidat dhe të përgatiten propozime për politika sa më të mirë për bizneset.  

Njohja e kontributit për NVM-të
Po ashtu në kuadër te DBV ndahen mirënjohje për NVM-të me konkurrente që kanë kontribuar më shumë në ngritjen e mirëqenies së qytetarëve përmes: punësimit, aplikimit të teknologjisë, inovacioneve etj.