Iniciativa për themelimin e ZE

Iniciativa për themelimin e ZE

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka iniciuar procedurat për krijimin Zonës Industriale përball Parkut të Biznesit në Drenas dhe deri me tani është përgatitur elaborati i shpronësimit. Zona Industriale në fjalë parasheh një hapësirë mbi 60 hektar, e cila mund të lidhet me Parkun e Biznesit në Drenas dhe mund të krijohet një hapësirë afër 90 hektarë në qendër të Kosovës. 

***