Agjencia për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë (KIESA)

Rr. "Muharrem Fejza" p.n.

Lagjja e Spitalit,

10000 Prishtinë,

Republika e Kosovës

Tel:  +383 (0) 38 200 36542

       +383 (0) 38 200 36585

E-Mail: info.kiesa@rks-gov.net