Parku i Biznesit Mitrovicë

Parku i Biznesit në Mitrovicë, është krijuar në vitin 2012 me sipërfaqe 3.5 ha.

Momentalisht është i plotësuar me 24 biznese të cilat ushtrojnë veprimtarinë e tyre biznesore, duke filluar nga riciklimi i plastikës, zdrukthëtaria, prodhimin e thasëve të letrës, tekstilit, prodhime metalike etj.

Nuk ka hapësira të lira për vendosje të bizneseve në këtë Park.