Parku Industrial në Lipjan

Parku Industrial në Lipjan, është krijuar në vitin 2016 me sipërfaqe 56 ha.

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë përmes Agjencisë për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë (KIESA), në bashkëpunim me komunën e Lipjanit në vitin 2016 kanë filluar investimet e para investuar në ndërtimin e infrastrukturës fizike në këtë zonë ekonomike duke bërë nivelizimin e terrenit dhe njëherit planifikohet të vazhdohet me investime në rregullimin e infrastrukturës fizike, si në rrugë, rrymë dhe ujë etj.