Parku Industrial në Viti

Parku Industrial në Viti, është krijuar në vitin 2017 me sipërfaqe prej 15.50 ha.

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë përmes Agjencisë për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë (KIESA), së bashku me komunën e Vitisë, në vitin 2017 kanë filluar investimet e para njeherit janë duke vazhduar investimet në ndërtimin e infrastrukturës fizike për vendosjes së bizneseve në ketë park.