Përpunim dhe paketim i ushqimit

Klima e favorshme për bujqësi

Nga një sipërfaqe të përgjithshme prej 1.1 milion hektarëve - 588,000 hektarë janë tokë bujqësore e cila është pjellore dhe e pasur me vlerë ushqyese.

  • Bujqësia kontribuon me 13% të BPV-së së përgjithshme
  • Produktet bujqësore përbëjnë 18% të eksporteve
  •   Një traditë e kahmotshme në Agrobiznes
  •   Produktet e qumështit
  •   Fruta dhe perime
  •   Produktet e mishit
  •   Prodhimi i verës
  •   Pije të tjera
  •   Paketimi

Qeveria e Kosovës së bashku me partnerët e saj ofron grante dhe subvencione për sektorin e bujqësisë.